vai trò của lãnh đạo trong nhóm

Cách tạo động lực trong làm việc nhóm

danh-gia-nhan-vien-ihcm-png-pagespeed-ce-nczpjbpqwfyaiybvfm4b

Cuối cùng, khi giữ vai trò lãnh đạo một nhóm, bạn nên nhớ hãy bắt đầu câu chuyện bằng “ chúng ta” hơn là “ tôi”. Mỗi khi có sự