tập luyện thuyết trình như thế nào

Để chuẩn bị cho một buổi thuyết trình hay bạn nên làm gì?

bi-quyet-tu-tin-truoc-dam-dong-ky-nang-giao-tiep-cho-moi-nguoi-1024x768

5. Luyện tập, luyện tập và luyện tập: Cho dù bạn không thể bảo đảm được rằng mình sẽ trình bày một phần thuyết trình hoàn hảo đi nữa, nhưng