những bài học dành cho phu nữ

Những điều nói về phụ nữ mà đàn ông nên đọc

fkj1449315853

28. Đừng ràng buộc hoàn toàn với người đàn ông không chịu lắng nghe bạn và không cố gắng đáp ứng mong muốn của bạn. Bạn vẫn có thể giữ