kinh nghiệm sống của người nổi tiếng

Danh Ngôn Cuộc Sống Của Người Nổi Tiếng giúp bạn rút ra kinh nghiệm sống

8850852

15. Ngay từ bây giờ và sau này, hãy nghỉ ngơi và thư giãn. Làm việc liên tục có thể ảnh hưởng xấu tới phán đoán của bạn. Leonardo DaVinci