hạt giống tâm hồm

Ý nghĩa sâu sắc :”Bình yên đến muộn”

1-growing-seed-1434267431704

Vì thế, nỗi buồn, sự cô đơn, khổ đau ban tặng cho ta khí chất trầm tĩnh như hạt cát trong con trai biển tự khắc biến thành ngọc châu.