cách tạo động lực làm việc nhóm

Cách liên kết các thành viên trong nhóm với nhau

ky-nang-lam-viec-nhom-giup-ban-thanh-cong-hon

Có một dẫn trình viên đủ năng lực để dẫn dắt các buổi thảo luận của nhóm, đồng thời giúp đưa ra được các đường đi, nước bước cho việc

Cách tạo động lực trong làm việc nhóm

danh-gia-nhan-vien-ihcm-png-pagespeed-ce-nczpjbpqwfyaiybvfm4b

Cuối cùng, khi giữ vai trò lãnh đạo một nhóm, bạn nên nhớ hãy bắt đầu câu chuyện bằng “ chúng ta” hơn là “ tôi”. Mỗi khi có sự