bí quyết làm việc nhóm hiệu quả

Cách tạo động lực trong làm việc nhóm

danh-gia-nhan-vien-ihcm-png-pagespeed-ce-nczpjbpqwfyaiybvfm4b

Cuối cùng, khi giữ vai trò lãnh đạo một nhóm, bạn nên nhớ hãy bắt đầu câu chuyện bằng “ chúng ta” hơn là “ tôi”. Mỗi khi có sự

Cách làm việc nhóm hiệu quả

7-ky-nang-mem-quyet-dinh-thanh-cong-2-160810234

Mỗi thành viên phải đóng góp trí lực cùng nhau thực hiện kế hoạch đã đề ra. Có nghĩa là, cả nhóm cần phải hiểu rõ mục đích của nhóm